Приложения

Благоевград-БТ АД - Благоевград
За контрол на количествата цигари, представляващи пакетирани и запечатани кашони, в завод Благоевград-БТ се използват бар-кодове. Отпечатаните върху кашоните бар-кодове се сканират с индустриални скенери Datalogic модел DS 6300. Така всеки кашон се проследява в реално време.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Чех Пласт ООД - Враца
Точно разкрояване на пластмасова дограма чрез директно измерване на размерите, като се използва компактна цифрова индикация модел Z16 на ELGO Electric с магнитна линейна измервателна система с инкремент от 0,1 mm. Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Интехна ООД - София
Фирма ИНТЕХНА работи предпочитано с центри с Цифрово Програмни Управления на HEIDENHAIN. Фирмата разполага във фрезовият си участък с машинни центри с ЦПУ TNC 310 и TNC 410.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Многоточково измерване със Сонди за дължина HEIDENHAIN и Електроника от фирма IBR, Германия
HEIDENHAIN сондите за дължина са предназначени специално за многоточкови измервания. Свързването им към PC се осигурява от IBRit-de8 многоосен брояч. Многофункционалният софтуер ComGage на фирма IBR може да бъде адаптиран за много приложения.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Многоточково измерване и Статистическа обработка: Heidenhain и фирма Metronics, САЩ
HEIDENHAIN сондите за дължина са предназначени специално за многоточкови измервания. Дисплея GAGE-CHEK на фирма Metronics позволява свързването на четири или осем инкрементални енкодера, като може да съхрани и обработи математически измерените стойности от сондите. Многобройни функции подпомагат статистическата обработка на резултатите от измерванията.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Бар-код верифицираща и валидираща индустриална система VERICODE
VERICODE е модерно и надеждно решение за верифициране и валидиране на продукти директно на производствената линия. Системата VERICODE e перфектно допълнение към високоскоростни производствени процеси като например линии за бутилиране и пакетиране от хранително-вкусовата промишленост до фармацевтичната индустрия.
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Благоевград-БТ АД - Благоевград
Сканиране на бар-кодове с индустриални скенери Datalogic модел DS 6300.
Проспект (PDF файл, 0.4 MB)

Чех Пласт ООД - Враца
Разкрояване на пластмасова дограм,а чрез директно измерване на размерите с цифрова индикация модел Z16 на ELGO Electric с магнитна линейна измервателна система с инкремент от 0,1 mm.
Проспект (PDF файл, 0.1 MB)

Интехна ООД - София
Машинни центри с ЦПУ TNC 310 и TNC 410.
Проспект (PDF файл, 0.3 MB)

Многоточково измерване със Сонди за дължина HEIDENHAIN и Електроника от фирма IBR, Германия
Проспект (английска версия, PDF файл, 0.4 MB)

Многоточково измерване и Статистическа обработка: Heidenhain и фирма Мetronics, САЩ
Проспект (английска версия, PDF файл, 0.3 MB)

Бар-код верифицираща и валидираща индустриална система VERICODE
Проспект (PDF файл, 0.6 MB)