MORI-SAY 632AC, 642AC

Подобни продукти

MORI-SAY TMZ842CNC

Модела MORI-SAY TMZ842CNC е осем шпинделов стругов...

още
TMZ 518 CNC PENTA

Иновативния дизайн на TMZ 518 CNC PENTA позволява ...

още
Производител : TAJMAC-ZPS

Машините MORI-SAY 632 AC са предназначени за масово и серийно производство на машинни детайли от прътов материал с максимална дължина до 4,000 мм. с диаметър в диапазона от 10 до 32 мм. и за пръти с шестоъгълен профил от 10 до 27мм.. Краищата на прътите трябва да бъдат скосени поне с 3 х 65 градуса (ъгъл на върха 50 градуса).
Допустимото отклонение на прътите с кръгъл и шестоъгълен профил затягани в цангите е в рамките на стандарта IT11. Максимално допустимото отклонение за праволинейност е 1 мм. на дължина от 1,000мм..
След инсталиране на допълнително оборудване машината може да произвежда два сравнително прости детайла – т.е. ще работи като двойна три-шпинделна машина. Многошпинделните стругови автомати могат да се доставят настроени за производство на конкретен детайл съгласно предварително споразумение или не настроени с допълнително оборудване или не настроени без допълнително оборудване.
Машините MORI-SAY 632 SAC също са оборудвани със оборудване за общ стоп на шпиндела в позиция в работна позиция от I до IV. Оборудването позволява допълнителни начини за обработка на ротационните детайли – без въртене (напречно пробиване, нарязване на резба, фрезоване и др.)
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА
MORI-SAY 632 АС е с възможност за индексиране на шпиндел барабана винаги в една работна позиция. Скоростта на шпинделите може да се избира от управляващия панел. Работните времена (подавания)  се получават от независимо регулируемо задвижване, което позволява да се настрои желаното работно подаване в целия диапазон на режима на работа, както и за настройващи операции. Машината е адаптирана за инсталиране на допълнително оборудване за подаване на прът и в работна позиция III. Функционалните движения се предават механично, за ротационните чрез предавки за линейните чрез настройваеми мотовилкови механизми със сменяеми дискови гърбици. Спирането на пръта също се управлява механично. Кутията на подавателните задвижвания е монтирана от дясната страна на тялото на машината, шпинделната кутия и шпиндел барабана са монтирани от лявата страна. Двете кутии са свързани в горната си част с напречна греда.  
Машините MORI-SAY 632 SAC също са оборудвани със съединители и спирачки на шпинделите.

Технологични възможности и характеристики на машина MORI-SAY 642 AC
Машините Tajmac-ZPS модел MORI-SAY 642 AC са предназначени за масово и серийно производство на детайли от прътов материал с максимална дължина от 4000 mm и в диапазона диаметри от 15 до 42 mm и шестостени от 13 до 36 mm. Необходимо е краят на пръта да бъде с фаска най-малко 1.5 x 65 градуса (връх с ъгъл - 50 градуса).
Допустимият толеранс на напречните сечения на кръговите и некръговите пръти, захванати в патронника трябва да е съгласно нормите IT 11. Прътите трябва да бъдат прави с отклонение по-малко от 1 mm на дължина 1000 mm.
След инсталиране на допълнително опционно оборудване машината може да произвежда и едновременно два различни детайла, т.е. машината работи като два сдвоени три-шпинделни струга.
Машината се доставя или настроена за производството на конкретен детайл, съгласно предварителните изисквания на клиента, или не-настроена с опционна окомплектовка, съгласно изискванията на клиента или не-настроена без опционна окомплектовка.

Изпрати запитване

Продуктът е добавен във вашата заявка.

Виж заявка Добави още продукти

Този продукт вече е добавен в заявката.

Виж заявка Добави още продукти

Запитване беше изпратено успешно.
Благодарим за отделеното време.
Ще Ви отговорим възможно най-бързо.

Изпрати запитване

Използвайки формата по-долy, може да изпратите въпроси, предложения или забележки.

Всички полета отбелязани със знака (*) са задължителни за попълване.

Информацията, събрана от ЕСД България ЕООД при използването на уебсайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ЕСД България ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, ЕСД България ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ЕСД България ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

Добави в запитване
Изтегли PDF