Приложения

Корпоративна търговска банка АД
Тя е една от най-динамичните банки в България, която предлага на своите клиенти пълната гама банкови услуги. Банката непрестанно се стреми да предлага качествени услуги, да носи печалба на клиентите и акционерите си и да бъде социално отговорна институция.
За бързо и ефикасно разпечатване на банковата клиентска информация се използват широкоформатни линейни принтери TallyGenicom модел 6212. Разпечатаната непрекъсната хартия се подава на резачен автомат HEFTER модел C6609+, който отстранява надлъжната и напречна перфорацията на хартията, както и я форматира на листове. Към това високотехнологично решение предлагаме и автоматично пликоване на така подготвената кореспонденция.
Лесно, надеждно и удобно, нали?
Файлове с подробно описание на приложението можете да изтеглите от секция Документи.

Принтер 6212
производител DASCOM (TallyGenicom)

Резачен автомат HEFTER C6609+
производител Hefter Systemform 

 

Корпоративна търговска банка АД
Проспект
(PDF файл, 0.4 MB)

Проспект на принтер 6212
(български език, PDF файл, 0.2 MB)

Резачен автомат HEFTER
(немски език, PDF файл, 0.6 MB)