За нас

Качество и Околна среда

Качество
 

Политика по качество

Ние сме убедени, че само предлагането на възможно най-качествени продукти и услуги би могло да гарантира нашия успех. Затова нашата фирмена политика по качеството е базирана на три основни постулата:
- да бъдем в услуга на клиента
- да предлагаме възможно най-качествени продукти и услуги
- непрекъснато да се усъвършенстваме.

     
Качество
 

Качество

От месец Ноември 2008г. фирма ЕСД България ЕООД притежава ceртификат по ISO 9001 Nr. ER-1353/2008 за внедрена Система за Управление на Качеството в съответствие със стандарт UNE-EN ISO 9001:2000., а от 2011 сертификат за качество съгласно UNE-EN ISO 9001:2008.

     
Околна среда  

Околна среда

Но качеството не е всичко. Ние, в ЕСД България, сме загрижени и за опазването на околната среда. Всички наши продукти са с дълъг жизнен цикъл, произведени са с възможност за рециклиране и с смисъл за опазването на ресурсите и пестеливото използване на енергия.