За нас

Евро-проекти

2011г. / Проект по Европейската програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи" (Професионално образование и обучение) - договор за финансиране и изпълнение Nr. 2011-1-BG1-LEO03-04829.
Брошура, PDF файл за сваляне

Програма Леонардо да Винчи  

ПРОБЛЕМЪТ
Фирма ЕСД България, като представител на немския концерн HEIDENHAIN, активно подпомага професионалното техническо образование в България от началото на 2008г. За това време успяхме да изградим добри контакти с почти всички професионални гимназии и технически университети, обучаващи по специалности от областите Машиностроене & Автоматизация. В течение на нашата дейност, обаче, установихме, че е необходимо да вложим много повече време и средства за обучение на самите преподаватели от учебните заведения. И това донякъде е естествено, тъй като техниката сега се развива с високи темпове и в нашата област нещата се променят на приблизително всеки две години. За нас бе предизвикателство да отговорим на този проблем: Как да организираме качествено обучение за преподавателите?

Програма Леонардо да Винчи  

РЕШЕНИЕТО
На помощ ни дойде идеята да се възползваме от Европейската програма "Учене през целия живот" и по-конкретно от секторна програма "Леонардо да Винчи", отнасяща се до Професионалното образование и обучение (дейност Мобилност). Идеята ни бе да подготвим проект по тази програма, като целта е да изпратим преподаватели от няколко професионални гимназии на обучение във фирма HEIDENHAIN, в Германия. В началото на 2011г. подготвихме такъв проект с име "Професионално обучение по NC-програмиране за българските учители от осем професионални технически гимназии". Проектът ни бе одобрен и сключихме договор за финансиране и изпълнение Nr. 2011-1-BG1-LEO03-04829.

Обучение   ОБУЧЕНИЕТО
По време на обучението преподавателите усъвършенстваха познанията си по програмиране на металорежещи машини с ЦПУ, усвоиха съвременен начин на преподаване по темата и се запознаха със съвременните CNC технологии.
     
Резултати   РЕЗУЛТАТИТЕ
Сега преподавателите ще могат да предадат получените познания на учениците си, в резултат на което завършилите зрелостници ще могат да приложат уменията си на практика в своя и на работодателите полза. Това ще допринесе и за конкурентноспособността на завършилите ученици на българския и европейски пазар на труда и ще ги утвърди като съвременни специалисти.
     
Забележка  

ЗАБЕЛЕЖКА
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикуваната тук информация отразява единствено възгледите на ЕСД България ЕООД. Европейската комисия и Националната агенция (www.hrdc.bg) не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.